Blog

Coaching ma na celu podniesienie wyników działania klienta, jak również usprawnienie jego sposobu uczenia się, a tym samym podniesienia jakości życia. Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Nie analizuje on przeszłości czy wpływu minionych zdarzeń na obecne funkcjonowanie jednostki.

Coachowie są ekspertami w tematyce procesu „Coaching” i mogą nie mieć specjalistycznej wiedzy na temat konkretnej dziedziny. Jeśli coachowie posiadają wiedzę na temat konkretnych dziedzin, mogą z nich korzystać, aby prowadzić całość procesu. Nie wykorzystują jednak swojej wiedzy eksperckiej, aby dokonywać oceny, kierować lub tworzyć rozwiązania dla klienta.

Jednym z ważniejszych elementów systemu zarządzania w organizacji jest zaprojektowanie, wdrożenie i funkcjonowanie audytów wewnętrznych. Przeprowadzanie wewnętrznych audytów jest o tyle istotne, że pozwala zdiagnozować stan wdrożonego i doskonalonego systemu zarządzania, poprzez weryfikację jego zgodności z wymaganiami. Pozyskana w drodze auditu wiedza o stopniu spełnienia bądź nie założeń jest o tyle niezbędna, że dostarcza precyzyjnej informacji, w którym miejscu należy wyeliminować błędy oraz przyczynę ich powstania.

W systemach zarządzania z uwagi na charakter globalnego odziaływania w organizacji można wyodrębnić z procesów pomocniczych dodatkową grupę procesów tzw. procesy zarządzania. Cechą charakterystyczną tej grupy procesów jest to, że oddziałują jednokierunkowo i sterują procesami podstawowymi i pomocniczymi w zakresie pomiaru ich optymalizacji, ustalenia zgodności z wymogami i celami jak również weryfikacji statusu realizacji działań zapobiegawczych lub korygujących do powstałych niezgodności.

Zarządzanie procesowe w tym prawidłowa identyfikacja i opisanie procesów jest pierwszym i bardzo istotnym etapem projektowania systemów zarządzania. Procesy stanowią fundament na trzonach którego jest budowany system, są punktem wyjścia m.in. do przypisywania odpowiedzialności w tworzonej dokumentacji, określania kryteriów w wewnętrznych auditach czy też wyznaczania celów realizacji wskaźników i wskazania osoby odpowiedzialnej za ich pomiar. Nieprawidłowo zaprojektowane procesy prowadzą do chaosu w zarządzaniu co w konsekwencji ma swoje przełożenie na jakość (lub jej brak) w organizacji.