Kilka słów o coachingu

Czym jest coaching?

 

Nie ma jednej definicji coachingu. Jedna z nich określa coaching jako interaktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pomagają ludziom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia. Według innej definicji Coaching jest partnerską współpracą z klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjał albo inaczej mówiąc jest to proces wspierania drugiej osoby mający na celu dotarcie do jej możliwości.

 

Coaching polega na:

 

 • partnerskiej relacji opartej na zaufaniu przy zachowaniu pełnej poufności ze strony coacha,
 • pomocy w pokonywaniu trudności,
 • rozwijaniu silnych stron,
 • pokonywaniu wewnętrznego oporu,
 • pomocy w przekraczaniu ograniczeń.

 

A czym coaching nie jest?

 

 • nie jest psychoterapią i nie jest wstanie pomóc klientowi z problemami natury emocjonalnej czy poznawczej,
 • nie zajmuje się pomocą psychologiczną i nie leczy zaburzeń,
 • nie jest formą uczenia się czy formą doradztwa.
 • Coach nie jest mentorem, trenerem, czy terapeutą.

 

Coaching ma na celu podniesienie wyników działania klienta, jak również usprawnienie jego sposobu uczenia się, a tym samym podniesienia jakości życia.

 

Relację coacha z klientem można określić jako partnerską. Coach nie podchodzi do klienta z pozycji eksperta, autorytetu czy osoby uzdrawiającej. Coach i klient wspólnie ustalają cel, format i oczekiwane wyniki ich pracy. Klient nie zrzuca odpowiedzialności za powyższe na coacha ani też coach nie decyduje się na podjęcie pełnej odpowiedzialności za efekty procesu.

Związek między coachem i klientem jest podstawą całości procesu coachingu. Coach i klient intencjonalnie budują relację, którą charakteryzuje rosnący wzajemny szacunek i zrozumienie.

Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Nie analizuje on przeszłości czy wpływu minionych zdarzeń na obecne funkcjonowanie jednostki.

Coachowie są ekspertami w tematyce procesu „Coaching” i mogą nie mieć specjalistycznej wiedzy na temat konkretnej dziedziny. Jeśli coachowie posiadają wiedzę na temat konkretnych dziedzin, mogą z nich korzystać, aby prowadzić całość procesu. Nie wykorzystują jednak swojej wiedzy eksperckiej, aby dokonywać oceny, kierować lub tworzyć rozwiązania dla klienta.

Podczas coachingu informacje uzyskane od klienta są używane przez coacha jedynie w celu zwiększenia samoświadomości klienta czy ułatwienia mu wyboru sposobu działania. Te informacje nie są używane do oceny działań klienta ani nie są używane do żadnych innych celów (zasada poufności).

 

Kiedy warto skorzystać z coachingu?

 

 • Kiedy zależy nam na osiągnięciu jakiegoś celu, istnieje wyzwanie, sposobność osiągnięcia czegoś ważnego.
 • Gdy nasza wiedza, umiejętność, zaufanie do siebie jest niewystarczające do osiągnięcia celu.
 • Jeśli przejawiamy podejście lub zachowania, nie sprzyjające realizacji celów.
 • Kiedy nie zdajemy sobie sprawy ze swoich silnych stron i z tego, jak je rozwijać.
 • Jeśli brakuje jasnej oceny sytuacji podczas, gdy trzeba podjąć decyzje.
 • W sytuacji, gdy potrzebny jest duży wysiłek w ograniczonym czasie.
 • Kiedy odczuwamy brak równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym.
 • Gdy istnieje potrzeba lepszego zorganizowania i samodzielnego kierowania własnym życiem.

 

Tomasz Lang

Certificated Professional Coach

coaching według standardów International Coach Federation (ICF)