Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapytanie ofertowe
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wdrożeniem jakiegokolwiek systemu zarządzania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Bezzwłocznie po przesłaniu formularza przygotujemy dla Państwa stosowną ofertę.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest najczęściej kojarzony z narzędziem ułatwiającym organizacji spełnienie wymagań obowiązującego prawa i zapewnieniem właściwej ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Skojarzenie to jest właściwe, gdyż podstawowe zasady postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników wytyczają przepisy prawa i to one właśnie kształtują w znacznym stopniu systemy zarządzania BHP w przedsiębiorstwach. Często jednak firmy zbyt "płytko" postrzegają te zagadnienia. W celu spełnienia podstawowych wymagań konieczne jest między innymi wdrożenie takich elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jak m.in. ocena ryzyka zawodowego. Przepisy prawa określają również odpowiedzialność pracodawcy, kadry kierowniczej oraz pracowników za bezpieczeństwo i higienę pracy. 
Zarządzanie BHP w firmie nie może być jednak tylko stosem dokumentacji wytowrzonej tylko dla spełnienia określonych prawem wymagań. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) musi stanowić część ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który obejmuje elementy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Proponujemy Państwu zaprojektowanie systemu zarządzania BHP na podstawie wymagań i wytycznych zawartych w polskich normach: 

 

  • PN-N-18001:2004 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania",
  • PN-N-18004:2000 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne".

 

Norma PN-N-18001:2004 jest odzwierciedleniem wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy (dokument ILO-OSH 2001). Jej przedmiotem jest zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy i jego ciągłe doskonalenie, dzięki któremu organizacje są w stanie zapewnić zgodność z ustanowioną przez siebie polityką bezpieczeństwa i higieny pracy. W praktyce przekłada się to na wykazanie przez kierownictwo zakładu uzyskanych na przestrzeni czasu efektów w tym zakresie. 

Orócz kompleksowego wdrażania sytemu zarządzania jakością w Państwa zakładzie, mamy do zaoferowania również: 

 

  • audit systemu zarządzania BHP,
  • integrację systemu zarządzania BHP z innymi systemami,
  • szkolenia i seminaria z BHP,

 

W celu dostosowania oferty do Państwa wymagań prosimy o indywidulany kontakt.