Bezpieczeństwo informacji

Zapytanie ofertowe
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wdrożeniem jakiegokolwiek systemu zarządzania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Bezzwłocznie po przesłaniu formularza przygotujemy dla Państwa stosowną ofertę.

Informacja wśród pozostałych, materialnych składników majątku firmy, ma coraz większe znaczenie. Naruszenie bezpieczeństwa informacji może spowodować straty nie tylko materialne, ale również niematerialne (np. wizerunek firmy), często o wiele cenniejsze. Większość organizacji jest też z mocy prawa odpowidzialna za bezpieczeństwo przetwarzanych w systemie informatycznym danych. Obowiązek ten nakłada m.in. ustawa o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do ustawy. 

 

Chcąc właściwie zabezpieczyć dane przetwarzane w Państwa systemach informatycznych powinno się zastosować podejście systemowe. Należy zarządzać kompleksowo posiadanymi aktywami informacyjnymi, infrastrukturą przeznaczoną do ich przetwarzania oraz ryzykiem dot. bezpieczeństwa informacji. Pomocna w tym zakresie jest norma PN-ISO/IEC 27001:2007. Norma ta jest właśnie zbiorem wytycznych pozwalających na wdrożenie efektywnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacjach różnego typu, niezależnie od wielkości i charakteru działalności. Komleksowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji obejmuje ludzi, procesy, infrastrukturę i systemy informatyczne. 

 

Wdrożenie normy bezpieczeństwa informacji nie jest sprawą prostą. Wymaga od całej kadry zrozumienia często bardzo abstrakcyjnych dla przeciętnego pracownika terminów. W dobie społeczeństwa informacyjnego zarządzanie bezpieczeństwa informacji jest jednak niezbędnym w każdej firmie działaniem. 

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, które prędzej czy później czekają każdego racjonlanie zarządzającego szefa, oferujemy m.in.:

 

  • wdrażanie systemu zarządzania jakością wg normy PN-ISO/IEC 27001:2007,
  • szkolenia i seminaria z zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • nadzór nad systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • przeprowadzanie zewnętrznych auditów bezpieczeństwa informacji w oganizacji,
  • zintegrowane systemy zarządzania.

W celu dostosowania oferty do Państwa wymagań prosimy o indywidulany kontakt.