Szkolenia z systemów zarządzania

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu znormalizowanych standardów zarządzania oraz standardów branżowych.

Jesteśmy pewni, że nasze szkolenia usprawnią Państwa organizacje, a wdrożone standardy doprowadzą do efektywniejszego nią zarządzania. Szkolenia kierowane są do kandydatów na pełnomocników, menedżerów, auditorów i innych osób pragnących poszerzyć wiedzę i kompetencje zawodowe.

 

Prowadzimy szkolenia z różnych standardów zarządzania m.in.:

 

  • zarządzania jakością (ISO 9001:2015, TQM, CAF),
  • zarządzania środowiskowego (ISO 14001),
  • zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001),
  • zarządzania BHP (PN-N-18001).

 

 

Każde nasze szkolenie poświadczone jest otrzymaniem przez jego uczesnika stosownego certyfikatu.