Program Qasystent

Program Qasystent jest narzędziem wspomagającym zarządzanie urzędem.

 

Systemowe zarządzanie m.in. jakością od lat znajduje swoje odzwierciedlenie w działaniach urzędów służby cywilnej jak i urzędów samorządowych. Efektem tych działań jest wdrażenie w urzędach międzynarodowych standardów zarządzania (norma ISO 9001, samoocena wg modelu CAF). Oprócz niewątpliwych korzyści jakie niesie za sobą wdrożenie tych standardów wymaga to od kierownictwa i wszystkich pracowników urzędu determinacji i zaangażowania w ich realizacji. W dobie społeczeństwa informacyjnego i powszechnej informatyzacji w administracji publicznej idealnym do tego celu jest program Qasystent.

 

Program zbudowany jest z kilkudziesięciu pogrupowanych tematycznie oraz wzajemnie ze sobą powiązanych modułów. Za pośrednictwem tych narzędzi mamy możliwość tworzenia spójnych i przejrzystych struktur organizacji, wspomagania systemu zarządzania jakością w różnych modelach (ISO 9001, CAF), wspomagania procesów kontroli zarządczej w tym zarządzania ryzykiem i badania oceny stanu kontroli zarządczej, zarządzaniem kadrami (szkoleniami, naradami, etyką zawodową, ocenami pracowników, zakresami obowiązków czy urlopami pracowników), zarządzaniem ogólnie pojętą komunikacją i tworzeniem nowych elektronicznych kanałów komunikacji, zarządzaniem bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001, zarządzaniem BHP a także zarządzaniem atykorupcją.

 

 

Szczegółowy opis funkcjonalności programu oraz ofertę zakupu znajdą Państwo na stronie www.qasystent.pl 

 

Poza ogólną ofertą program Qasystent każdorazowo proponowany jest także na bardzo atrakcyjnych warunkach przy wdrażaniu przez ANIBA SYSTEMS systemu zarządzania.