SWUB

System Wspomagania Usług Brokreskich (SWUB) to aplikacja internetowa przeznaczona dla firm brokerskich. Aplikacja wspomagaja ewidencję Klientów oraz ewidencję transakcji i ich rozliczenie. Umożliwia też wgląd ubezpieczycieli w sprawy związane z ich Klientami.